International Center for Complexity and Conflict (ICCC)
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS)
Warsaw, POLAND

SWPS, ICCC room 115 (1nd level)
tel: +48 22 517 98 68
e-mail:
www: www.ICCC.edu.pl